Naši pedagogové

prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.

je přední český demograf, působil v Ústavu hygieny, v Ekonomickém ústavu ČSAV, kde obhájil kandidátskou disertační práci na téma Obecné otázky reprodukce obyvatelstva (podstatná část práce publikována v roce 1964 pod titulem Nástin populačního vývoje světa), od roku 1964 pracuje na Přírodovědecké fakultě UK, kde se v roce 1968 habilitoval prací Demografie Afriky, v letech 1968 – 1971 pracoval v Demografickém oddělení OSN v New Yorku

email: zdenek.pavlik@vsci.cz
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Publikace