Veřejná správa


V rámci navazujícího studia oboru získáte:

 • Prestižní a komplexní vzdělání pro odborníky ve veřejné správě
 • Fundované znalosti na úrovni vyšších státních úředníků či vyšších úředníků obcí a krajů
 • Perfektní znalost problematiky eGovernementu, krizového a bezpečnostního managementu, praktické a moderní poznatky od profesionálů působících ve VS
 • Výborné a široké pracovní uplatnění (viz níže)
 • Vynikající kontakty (z byznysu, veřejné správy, akademického a politického světa)
 • Špičkové vyučující z praxe (autoři elektronizace VS, členové legislativní rady vlády, právníci, advokáti zastupující subjekty VS, soudci NSS, bývalí ministři, bezpečnostní experti)
 • Angličtinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Stáže ve vybraných institucích/subjektech veřejné správy
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Možnost pokračovat ve studiu prestižních programů MPA

Úspěšní absolventi

Mgr. Petr Dúbravec

ředitel nemocnice v Rumburku a absolvent oboru Veřejná správa na CEVRO Institutu

Člověk na sobě musí neustále pracovat. VŠ CEVRO Institut byla jasná volba. Kvůli liberálním myšlenkám, předmětům i osobnostem.

Co požadujeme:


Hlavní pilíře studia:

 • Ústavní právo
 • Správní právo
 • Správní věda
 • Veřejné finance
 • Mezinárodní a evropské právo
 • Hospodářská politika
 • Diplomacie a etiketa
 • Hospodaření měst a obcí
 • Personální management a řízení lidských zdrojů
 • Soukromé právo
 • Ekonomie
 • Moderní řízení veřejné správy
 • Jazykové kurzy

Uplatnění:

 • Státní správa a samospráva
 • Evropské a mezinárodní instituce
 • Společnosti spolupracující se subjekty veřejné správy
 • Poradenské společnosti
 • Pedagogická činnost na úrovni středních i vysokých škol

Garant oboru a vyučující:


Profil absolventa


Studijní plány


Státní závěrečná zkouška