Časopis NPPE

Časopis NPPE (New Perspectives on Political Economy) je dvojjazyčný recenzovaný interdisciplinární časopis, který vychází již od roku 2005.

Časopis si klade za cíl přispět k posílení interdisciplinárního přístupu při studiu společnosti. Vítáme příspěvky s přesahy do ekonomie, politické vědy, politické filozofie  a práva. Hlavním cílem časopisu je pak zlepšení našeho chápání svobody, role soukromého vlastnictví, trhů a veřejných politik.

Více o časopisu včetně možnosti stažení jednotlivých čísel ve formátu PDF naleznete v anglické verzi našich stránek zde.